Bu TAKASHI CLOTHING STUDIO web sitesi (bundan sonra " Site " olarak anılacaktır ), TAKASHI STUDIO'nun Türkiye sipariş ve iade yetkilisi Sagra Lund Premium Forward şirketine aittir. Sagra Lund Premium Forward şirketi Gündoğdu-turgut Mah., Erol Erdoğan Cad. 3/27 Sender Plaza Süleymanpaşa/Tekirdağ adresinde kayıtlıdır.

Sitenin teknik müdürüne [email protected] adresinden ulaşılabilir.

1. ARKAPLAN

1.1 Bu Site, Müşterilerin çeşitli lüks markalarda alışveriş yapmasına olanak sağlayan bir e-ticaret sitesidir.

2. TANIMLAR

2.1 " Müşteri ", bu Sitede bir hesap kaydeden veya TAKASHI STUDIO hizmetlerini kullanan kişiler anlamına gelir.

3. KAPSAM

3.1 Bu Kullanım Hüküm ve Koşulları, Sitenin ve Sitenin sunduğu hizmetlerin tüm kullanımlarını yönetir. Sitemize ve hizmetlerine erişim ve bunların kullanımı, bu Kullanım Hüküm ve Koşullarının açık ve kayıtsız olarak kabul edildiği anlamına gelir. Bu nedenle müşteriler, Siteye erişmeden ve / veya hizmetleri kullanmadan önce bu Kullanım Hüküm ve Koşullarını okuyup anladıklarını ve bunlara uymayı taahhüt ettiklerini onaylar.

4. SİTEYE VE HİZMETLERİNE ERİŞİM VE KULLANIM

4.1 TAKASHI STUDIO, aksi belirtilmedikçe Siteyi Müşterilere 7/24 erişilebilir tutmaya çalışmaktadır. Ancak, TAKASHI STUDIO'nun Müşterilere karşı sorumlu olmaksızın teknik nedenlerle (bakım amaçları dahil) bazen hizmeti tamamen veya kısmen geçici olarak askıya alabileceğini lütfen unutmayın.

4.2 Ek olarak, TAKASHI STUDIO aşağıdakilerden sorumlu tutulamaz:

Mücbir sebep teşkil eden veya üçüncü bir şahsa bağlı bir olay gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan istisnai durumlar;
programlar, donanım, yazılım veya İnternet ile ilgili ve bunlarla ilgili herhangi bir teknik zarar.
5.  BU SİTEDE KAYIT

5.1 MÜŞTERİLER TARAFINDAN KAYIT

5.1.1 Müşteriler bir Müşteri Hesabı oluşturmayı seçebilirler.

5.1.2 Müşteriler, kendilerinden istenen tüm bilgileri doğru ve samimiyetle sağlamayı taahhüt ederler. Müşteriler, Sitede olabildiğince güncel olmak için bilgilerini düzenli olarak güncellemeyi kabul eder.

5.1.3 Müşteri, üçüncü şahısların haklarını ihlal etmekten kaçınmayı taahhüt eder.

5.2 BİLGİNİN GEÇERLİLİĞİ

5.2.1 Müşteriler şunları kabul eder:

sipariş anında gerçek, doğru, güncel bilgiler vermek ve özellikle yanlış adlar veya adresler veya yetkisiz adlar veya adresler kullanmamak;
hizmetin doğruluğunu sağlamak için sağlanan bilgileri güncel tutun;
Yürürlükteki yasaları ihlal edecek şekilde herhangi bir yasadışı, kınama niteliğinde (karalayıcı veya ırkçı bilgiler gibi) veya zararlı (virüsler gibi) içeriği kullanıma sunmamak veya dağıtmamak.
5.2.2 Bu hükümlerin ihlali durumunda, TAKASHI STUDIO, Müşterinin TAKASHI STUDIO hizmetlerine erişimini askıya alabilir veya sonlandırabilir.

5.2.3 Bir Müşteri, Müşteri Hesabına bilgi eklediğinde, sağlanan bilgilerin hak sahibi olduğunu iddia eder veya bu mevcut şartları kabul etme konumunda olduğu gibi, kamuya açıklamak için usulüne uygun olarak yetkilendirilir.

6. FİYATLANDIRMA

6.1  Bu Sitenin Müşteri olarak kullanımı ücretsizdir.

6.2 Bununla birlikte, bu Site Müşterilerin çevrimiçi olarak ürün satın almasına olanak sağlar. Bu ürünlerin satışı ile ilgili olarak, burada bulunan Satış Koşullarımızda özel koşullar belirtilmiştir .

7. İÇERİK KULLANIMI

7.1 TAKASHI STUDIO, kişisel, ticari olmayan kullanımınız için yalnızca aşağıdakileri yapmanız için size kişisel, münhasır olmayan, devredilemez, geri alınabilir, sınırlı bir lisans verir; çoğaltmak; Yazdır; önbellek; mağaza; ve bu Siteden alınan içeriği genel kullanıma açık bir tüketici web tarayıcısı aracılığıyla dağıtmak. Yukarıdaki lisans, bu Kullanım Hüküm ve Koşullarında açıklanan kullanım kısıtlamalarına uymanız ve telif hakkı bildirimini veya üzerinde görüntülenen diğer bildirimleri kaldırmamanız (ve herhangi bir üçüncü tarafın yapmasına izin vermemeniz) koşuluyla verilmektedir. bu tür içerik. TAKASHI STUDIO'nun veya ilgili telif hakkı bildiriminde belirtilen telif hakkı sahibinin önceden yazılı izni olmaksızın bu Siteden herhangi bir ticari amaçla elde edilen içeriği çoğaltamaz, yazdıramaz, önbelleğe alamaz, depolayamaz, bunlara bağlantı veremez, çerçeveleyemez veya dağıtamazsınız.

7.2 Bu Sitede sağlanan hizmetleri herhangi bir şekilde değiştirmemeyi veya hizmetlere yetkisiz erişim sağlamak amacıyla (sınırlama olmaksızın) hizmetlerin değiştirilmiş sürümlerini kullanmamayı kabul etmektesiniz. Hizmetlere erişimde kullanılmak üzere TAKASHI STUDIO tarafından sağlanan arayüz dışında herhangi bir yolla hizmetlere erişmemeyi kabul edersiniz.

7.3 Bu Kullanım Hüküm ve Koşullarında açıkça belirtilmedikçe, bu Kullanım Hüküm ve Koşullarında veya bu Sitede yer alan hiçbir şey, herhangi bir fikri mülkiyete ilişkin başka bir lisans veya hak (açıkça, dolaylı veya başka şekilde) verildiği şeklinde yorumlanmayacaktır. TAKASHI STUDIO ve / veya lisans verenlerine ait haklar. Burada açıkça verilmeyen tüm haklar saklıdır.

8. TELİF HAKLARI VE FİKRİ MÜLKİYET

8.1 Metin, sunumlar, resimler, fotoğraflar, çardaklar, grafikler ve HTML kodları dahil olmak üzere bu Sitenin tüm içeriği, buna göre TAKASHI STUDIO veya ortaklarının münhasır mülkiyetindedir.

8.2 Bu nedenle, kısmen veya tamamen temsil, çoğaltma, yerleştirme, dağıtım ve yeniden dağıtım yasaktır.

8.3 Telif hakkı sahibinin açık rızasını kanıtlamadan bunu yapan herhangi bir kişi, kuruluş veya grup, geçerli yasalar uyarınca telif hakkı ihlali cezalarına maruz kalacaktır.

8.4 Site içeriğinin tamamının veya bir kısmının izin verilen herhangi bir şekilde çoğaltılması, «Telif hakkı TAKASHI STUDIO. Telif hakkı sahibi tarafından açıkça feragat edilmediği sürece tüm hakları saklıdır.

9. MARKALAR VE ALAN ADLARI

9.1 Bu Sitedeki ticari markalar, logolar ve alan adları, TAKASHI STUDIO'nun veya muhtemelen ortaklarından birinin ticari markalarıdır.

9.2 Bu nedenle, herhangi bir temsil, çoğaltma, iç içe yerleştirme, dağıtım veya yeniden dağıtım yapan herhangi bir kişi, kuruluş veya grup, geçerli kanun kapsamında öngörülen cezalara maruz kalabilir.

10. KİŞİSEL VERİLER

10.1 TAKASHI STUDIO'nun faaliyeti, kişisel verilerin TAKASHI STUDIO'nun burada bulunan web sitesi gizlilik bildirimine uygun olarak işlenmesini gerektirir .

11. ÇEREZLER

11.1 Bu Site tanımlama bilgileri kullanır. Tanımlama bilgilerini ve diğer izleme teknolojilerini kullanımımız hakkında daha fazla ayrıntı için, lütfen burada bulunan Tanımlama Bilgileri Bildirimimizi okuyun .

12. ŞİFRELER VE GÜVENLİK

12.1 Bu Sitedeki belirli hizmetlere erişim, bir şifre seçmenizi gerektirebilir. Bunu yaparsanız, şifrenizin ve hesap bilgilerinizin gizliliğini korumaktan ve her oturumun sonunda hesabınızdan çıkış yapmaktan sorumlusunuz.

12.2 Bir hesap oluştururken, (i) başka bir kişinin kimliğine bürünmemeyi; (ii) izni olmadan herhangi bir kişinin haklarına tabi olan bir ad veya e-posta adresi kullanmak; veya (iii) saldırgan, yasa dışı veya hak ihlali niteliğinde bir ad kullanmak. Şifreniz veya hesabınız altında gerçekleşen tüm faaliyetlerden siz sorumlusunuz.

12.3 Şifrenizin veya hesabınızın herhangi bir yetkisiz kullanımı veya diğer herhangi bir güvenlik ihlali durumunda derhal TAKASHI STUDIO'nun bilgilendirmeyi kabul edersiniz. TAKASHI STUDIO, bu paragrafa uymamanızdan kaynaklanan herhangi bir kayıp veya zarar için sorumluluk kabul etmez.

13. ÜÇÜNCÜ TARAF SİTELERİ

13.1 Site, üçüncü şahıslar tarafından işletilen internetteki diğer sitelere bağlantılar sağlar. TAKASHI STUDIO'nun bu tür siteler üzerinde kontrolü olmadığı için, TAKASHI STUDIO'nun bu tür harici sitelerin kullanılabilirliğinden sorumlu olmadığını ve üzerinde veya mevcut olan herhangi bir içerik, reklam, ürün, hizmet veya materyali onaylamadığını ve bunlardan sorumlu veya yükümlü olmadığını kabul ve beyan edersiniz. bu tür siteler aracılığıyla.

13.2 Ayrıca, TAKASHI STUDIO'nun bu tür sitelerde bulunan veya bunlar aracılığıyla bulunan herhangi bir içerik, mal veya hizmetin kullanımı veya bunlara güvenilmesinden kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı herhangi bir hasar veya kayıptan doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu veya yükümlü olmayacağını kabul ve beyan edersiniz.

13.3 Son olarak, TAKASHI STUDIO'nun bu tür üçüncü şahıs sitelerinin hüküm ve koşulları ve / veya gizlilik politikaları üzerinde hiçbir kontrolü olmadığını ve bu tür hüküm ve koşulların ve / veya gizlilik politikalarının bu web sitelerinin kullanımına ilişkin haklarınızı ve yükümlülüklerinizi yöneteceğini kabul edersiniz. .

14. YAŞ SINIRLAMASI

14.1 18 yaşın altındaysanız, bu Siteye kaydolmamalı veya ebeveyninizin veya vasinizin izni olmadan herhangi bir veri sağlamamalısınız. Sitemizi kullanırsanız veya herhangi bir hizmete kaydolursanız, 18 yaşında veya daha büyük olduğunuzu veya ebeveyninizin veya velinizin iznine sahip olduğunuzu varsayacak ve onaylayacaksınız.

14.2 18 yaşın altındaki bir çocuğun ebeveyni veya velisi iseniz, çocuğunuzun Sitemizdeki hizmetleri kullanımını dikkatle denetlemelisiniz. Bu Sitenin herhangi bir kısmının veya bu Siteden bağlanılan herhangi bir sitenin çocukları için uygun olup olmadığını belirlemek TAKASHI STUDIO değil, ebeveynlerin veya vasilerin sorumluluğundadır.

15. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ YARGI YETKİSİ

15.1 Kullanım Şartları ve Koşulları, Türkiye yasalarına tabidir ve anlaşmazlık durumunda, Türkiye mahkeme ve mahkemeleri münhasır yetkiye sahip olacaktır.

15.2 Bu Kullanım Hüküm ve Koşullarının belirli bir maddesi geçersiz ilan edilirse, bu madde yazılı olarak kabul edilmeyecektir. Ancak bu, bir Müşterinin başarılı bir şekilde kaydını, Kullanım Hüküm ve Koşullarının tamamını veya Müşteri tarafından kabul edilen hüküm ve koşulları geçersiz kılmamalıdır.

16. BU ŞARTLAR VE KOŞULLARDA YAPILAN GÜNCELLEMELER

16.1 TAKASHI STUDIO, zaman zaman bu Kullanım Hüküm ve Koşullarını (bu Sitede yayınlanan ek site politikaları, yönergeleri, kuralları veya yasal hükümlerin şartları dahil) değiştirme hakkını saklı tutar.

16.2 Bu Kullanım Hüküm ve Koşullarındaki herhangi bir değişikliği, bunların yürürlüğe girmesinden önce size bildireceğiz. Yine de, Kullanım Hüküm ve Koşullarının en güncel sürümüne aşina olduğunuzdan emin olmak için bu sayfayı düzenli olarak kontrol etmenizi öneririz. Kullanım Hüküm ve Koşullarının en son ne zaman güncellendiğini, bu Koşulların üst kısmında görüntülenen "son güncelleme" tarihini kontrol ederek belirleyebilirsiniz.

16.3 Bu Koşullarda açıkça belirtilmediği sürece, Kullanım Koşullarında yaptığımız herhangi bir değişiklik Sitede yayınlanır yayınlanmaz yürürlüğe girecektir. Bu tür değişikliklerin yayınlanmasının ardından Sitemizi kullanmaya devam etmeniz, bunları kabul ettiğiniz anlamına gelir.

17. İLETİŞİM

Hizmetlerimiz veya Kullanım Şartları ve Koşulları ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bizimle iletişime geçin: [email protected]